G e n e r a t o r y ,   z g r z e w a r k i ,
    u k ł a d y   d o p a s o w a n i a   m o c y

      Urządzenia mocy wielkiej częstotliwości zasadniczo wykorzystywane są w przemyśle do przetworzenia energii elektrycznej w energię cieplną wydzieloną w tzw. wsadzie. Zadaniem generatorów wielkiej częstotliwości jest taki sposób dostarczenia energii, aby wydzielała się ona bezpośrednio we wsadzie, a nawet w jego wybranym fragmencie. Uzyskuje się to przez odpowiednie dobranie częstotliwości wyjściowej generatora, jego mocy oraz kształtu elementów wykonawczych (elektrod i wzbudników).
      Firma Miziak posiada bogate doświadczenie w dziedzinie wielkiej częstotliwości, szczególnie w remontach i modernizacji maszyn. Możemy pochwalić się także kilkoma zasilaczami w.cz. własnej konstrukcji.

        

      Inny segment stanowią urządzenia do obróbki chemicznej w niskociśnieniowej plazmie wielkiej częstotliwości. Pod wpływem dostarczonej energii w reaktorze plazmochemicznym wytwarza się wyładowanie jarzeniowe, przy pomocy którego prowadzi się procesy trawienia i "napylania".

      Aby moc wytwarzana w generatorze mogła zostać wydzielona w komorze reaktora niezbędne jest dopasowanie zastępczej impedancji obciążenia do impedancji wyjściowej generatora (zwykle 50Ω). Zadanie to spełniają tzw. układy dopasowania mocy (matchbox'y). Są to odpowiednio zaprojektowane zmienne obwody LC, włączone w tor linii transmisyjnej między generatorem a obciążeniem. Chronią one zasilacze przed uszkodzeniem przez falę mocy odbitej, a w połączeniu z miernikami Fwd/Rfd umożliwiają pomiar mocy dostarczonej do reaktora, co jest niezbędnym warunkiem dla prawidłowego prowadzenia procesu. Nasze układy umożliwiają także pomiar napięcia autopolaryzcji plazmy. Układy dopasowania mocy wykonywane są na indywidualne zamówienie.

      Aparatura tego typu wykorzystywana jest głównie przez zakłady badawcze zajmujące się inżynierią powierzchni. Ośrodki z którymi mieliśmy przyjemność współpracować:

  • Politechnika Łódzka, Instytut Inżynierii Materiałowej, Zakład Inżynierii Biomedycznej
  • ECAM Lyon ( l'Ecole d'Arts et Métiers )
  • The Technical University of Liberec
  • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi,
    Zakład Inżynierii Materiałów Polimerowych
  • Centro Comune di Ricerca Ispra
  • Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu
  • Instytut Włókiennictwa w Łodzi

   

Filed under Pliki do pobrania      Grzejnictwo pojemnościowe
      Dla materiałów nieprzewodzących, ale stratnych dielektrycznie (PCV, PU,PA...) w polu wielkiej częstotliwości stosuje się metodę pojemnościową (dielektryczną).
Materiał umieszczony między elektrodami kondensatora wyjściowego nagrzewany jest równomiernie w całej objętości. Umożliwia to wydajne suszenie ( warzywa, włóczki, drewno ..), a także wykonywanie trwałych, estetycznych (z głęboką fakturą) zgrzewów i przetłoczeń (art. biurowe, odzież ochronna, baseny, plandeki, podwieszane sufity, obuwie ..).

Grzejnictwo indukcyjne
      Materiały przewodzące nagrzewane są metodą indukcyjną. Wsad umieszcza się w pobliżu cewki wyjściowej. Zmienne pole magnetyczne wzbudza w nim prądy wirowe, których energia tracona jest w postaci ciepła wydzielonego na oporności zastępczej wsadu. Typowe zastosowania to topienie, lutowanie, hartowanie.


                                                                                                                       Do góry

          

© 1993-2021 by Miziak                                                                                                                                                         www.miziak.zgierz.eu