A u t o m a t y k a   p r z e m y s ł o w a

      Firma MiZiAK oferuje usługi z zakresu automatyki przemysłowej. Na podstawie wymagań technologicznych klienta i w uzgodnieniu z nim opracowujemy algorytmy sterowania, wykonujemy dokumentację projektową. Dobór komponentów uwzględnia preferencje odbiorcy co do producentów i rodzin podzespołów.
Naturalnie zajmujemy się także montażem i uruchomieniem systemów na obiekcie.
Prace potwierdzamy protokołami sprawdzeń sprawności ochrony przeciwporażeniowej oraz sprawdzeń rozruchowych funkcjonalności technologicznej i eksploatacyjnej.
Stopień skomplikowania i zaawansowania technologicznego naszych wdrożeń jest dość zróżnicowany, zależnie od potrzeb zamawiającego i stosownie do jego założeń budżetowych.
Wykonujemy proste rozdzielnice nn, klasyczne układy stykowo-analogowe, instalacje oparte na sterownikach swobodnie programowalnych plc, z systemem wizualizacji procesów.
Świadczymy usługi serwisowe w zakresie zapewnienia ciągłości pracy zrealizowanych instalacji.

Niżej przykładowe realizacje:

Zespół trzech reaktorów fermentacji beztlenowej (rejestrator z funkcją sterownika).

                   

                  Reaktory fermentacji beztlenowej - instrukcja użytkownika (fragment)

                  Reaktory fermentacji beztlenowej - dok. elektryczna (fragment)


Instalacja badawcza, w skali półtechnicznej,
do oczyszczania biogazu z siarkowodoru (plc+scada).

                   

                  Półtechnika redukcja H2S - scada (fragment)


Biofiltr antyodorowy (plc)

                   

                  Biofiltr 1200 - opis ekranów

                  Biofiltr 1200 - dok. elektryczna (fragment)

                  Biofiltr 1200 - dok. plc (fragment)


Zespół mikrobiofiltrów (moduł GPRS z funkcją sterowania)

                   

                  Mikrobiofiltry - parametryzacja (fragment))


                                                                                                                       Do góry

          

© 1993-2021 by Miziak                                                                                                                                                         www.miziak.zgierz.eu