Z a s i l a c z   T Z W N - 0 5

      Urządzenie stanowi moduł zespołu przeznaczonego do aktywnej neutralizacji nadmiarowych ładunków elektrostatycznych, powstających na przetwarzanych materiałach.
Przeznaczony jest do współpracy z elektrodami ostrzowymi typu JO96/x/L. Jego zadaniem jest dostarczenie wysokiego napięcia potrzebnego do wytworzenia chmury jonów wokół szpilek elektrod. Naelektryzowany materiał znajdujący się w pobliżu elektrody przyciąga pod wpływem działania sił elektrostatycznych odpowiednie jony, co powoduje zobojętnienie jego ładunku.
      Zasilacz przystosowany jest do zasilania z sieci o napięciu 230Vac i częstotliwości 50Hz. Zbudowany jest jako tranzystorowa przetwornica jednotaktowa.z odseparowanymi obwodami sterującymi od uzwojeń wysokiego napięcia. Zasilacz dostarcza napięcia o wartości około 7kV. Dla zwiększenia efektywności neutralizacji ładunków zastosowano napięcie wyjściowe o podwyższonej częstotliwości (około 1,2 kHz) oraz odpowiednio zmodyfikowanym kształcie przebiegu. Aby zapewnić bezpieczeństwo obsługi, prąd wyjściowy ograniczony jest konstrukcyjnie do wartości 1mA.
      Skończona wydajność prądowa źródła wysokiego napięcia powoduje ograniczenie w możliwej do zastosowania długości elektrod. Do jednego zasilacza TZWN-05 mogą zostać przyłączone elektrody JO96/x/L o łącznej długości użytecznej nie przekraczającej 2600mm. Jeżeli używa się kliku elektrod, to ich łączna długość użyteczna także nie powinna przekraczać wartości 2600mm.
      Zacisk zerujący zasilacza TZWN-05 i aluminiowy korpus elektrody JO96/x/L powinny być przyłączone do zerowanej bądź uziemionej konstrukcji maszyny. Przewód wysokiego napięcia łączący zasilacz z elektrodą powinien być możliwie krótki (zalecamy ułożenie w elektroizolacyjnych rurkach).

Dane znamionowe

 • typ .................................................................... TZWN-05
 • element współpracujący ........................................... elektrody JO96/x/L
 • napięcie zasilania ................................................... 230V, 50Hz
 • moc pobierana ...................................................... 12 VA
 • napięcie wyjściowe (przy obciążeniu elektrodą JO-96/1800
  z przewodem 1500 mm) ........................................... 7 kV
 • prąd zwarcia na wyjściu ........................................... < 1 mA
 • Częstotliwość napięcia wyjściowego ............................ 1,2 kHz
 • Max. łączna długość użyteczna elektrod ......................... 2600 mm
 • Zalecana łączna długość użyteczna elektrod .................... < 2000 mm
 • Ilość przyłączy WN .................................................. 2
  (zaleca się łączenie kaskadowe elektrod między sobą, ilość elektrod nie jest ograniczona)
 • praca ................................................................... ciągła
 • wymiary: dług.(z dławikami)x szer.x wys. ....................... 200(230)x160x94 mm
 • masa .................................................................... 1,4 kg
                   zasilacz wn neutralizatora ładunków elektrostatycznych      zasilacz TZWN-05 dejonizatora ładunków elektrostatycznych      neutralizator ładunków elektrostatycznych

Filed under Pliki do pobrania

                  Zasilacz TZWN-05 - instrukcja użytkownika

                  Zasilacz TZWN-05 - rysunek

                  Dejonizator ostrzowy - instrukcja użytkownika

                                                                                                                       Do góry

          

© 1993-2021 by Miziak                                                                                                                                                         www.miziak.zgierz.eu